0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بیلیارد بازی انفجار انفجار (ورژن جدید) CRASH ROYAL حکم پاسور بـوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Adam Kasperski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Murawski Daniel
Finished
۰۰:۵۰
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Petr David
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Murawski Daniel
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۳:۱۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۰:۱۵
Damian Korczak
۲
۳
Maciej Nowalinski
Finished
۰۰:۳۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۱:۰۵
Maciej Nowalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۱
Jakub Grzegorczyk
inprogress
۰۷:۵۵
Maciej Podsiadlo
-
-
Felkel Grzegorz
Interrupted
۱۲:۰۰
Murawski Daniel
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۰۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Damian Korczak
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۵۰
Adam Kasperski
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۲:۴۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۳:۴۰
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۰۵
Adam Kasperski
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۵۵
Adam Kasperski
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۰۵
  Czech Republic Pro League
Martin Sychra
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Bittner
Finished
۰۰:۰۰
Jan Herold
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Neuman
۳
۲
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Martin Bittner
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Milan Kolar
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Ivo Kolacek
۱
۳
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Jaroslav Bresky
Finished
۰۰:۰۰
Ales Berbr
۲
۳
Jan Herold
Finished
۰۰:۳۰
Borek Moravec
۲
۳
David Szotek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Andrle
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Radim Pavelka
۰
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sychra
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۳:۰۰
Jan Svoboda
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Roh
۳
۲
Ivo Kolacek
Finished
۰۱:۰۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۴:۰۰
Mihail Trinta
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Andrle
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Jan Svoboda
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۳۱
Jan Svoboda
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
  Russia Liga Pro
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۰:۴۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Evgeny Glazun
Finished
۰۰:۰۰
Denys Lebedev
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۲:۰۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۲:۱۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Eremin
۳
۰
Viacheslav Seleznev
Finished
۰۱:۱۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Valery Kutin
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Denys Lebedev
Finished
۰۱:۰۰
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Kazakov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Viacheslav Seleznev
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Evgeny Glazun
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۰۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۴:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۲
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Denys Lebedev
۳
۱
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Viacheslav Seleznev
۰
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Shchavelev
۱
۱
Gennady Karpovkin
inprogress
۰۸:۰۰
Oleg Butorin
-
-
Yuri Gavrilov
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
  World TT-CUP
Michal Bracha
۰
۳
Kamil Klocek
Finished
۰۰:۰۰
Dominik Lafek
۳
۱
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۰:۱۰
Cermak Jiri
۲
۳
Tomas Rein
Finished
۰۰:۲۰
Jan Hendrych
۳
۰
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۵
Karol Guzy
۱
۳
Wojciech Marszal
Finished
۰۰:۳۰
Martin Topol
۱
۳
Marek Dlask
Finished
۰۰:۴۰
Brozek Michal
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Cermak Jiri
۳
۱
Martin Plihal
Finished
۰۱:۰۰
Gola Blazej
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۱۵
Tomas Rein
۳
۱
Radek Zeman
Finished
۰۱:۳۰
Michal Bracha
۰
۳
Wojciech Marszal
Finished
۰۱:۴۰
Dominik Lafek
۳
۲
Marek Dlask
Finished
۰۱:۴۵
Pasek Dominik
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۰۱:۵۵
Fahimi Nader
۲
۳
Ahmed Soliman
Finished
۰۲:۰۵
Kacper Nagel
۳
۰
Kamil Klocek
Finished
۰۲:۱۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۲:۱۰
Fahimi Nader
۱
۳
Tretiakov Andrey
Finished
۰۲:۳۵
Ahmed Soliman
۰
۳
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۲:۴۰
Emil Michalski
۱
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۳:۰۰
Fahimi Nader
۰
۳
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۳:۰۵
Tretiakov Andrey
۲
۳
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۱۰
Mleczko Mateusz
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۳:۳۰
Tretiakov Andrey
۳
۱
Fahimi Nader
Finished
۰۳:۵۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۰
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۵۵
Zoladek Dariusz
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۴:۰۰
Victor Chis
۰
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۴:۱۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۴:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۴:۴۵
Emil Michalski
۳
۱
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۰۰
Victor Chis
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۵:۱۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۵:۳۰
Zoladek Dariusz
۲
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۶:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Tretiakov Andrey
Finished
۰۶:۰۵
Mleczko Mateusz
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۳۰
Kacper Kwiatkowski
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۷:۰۰
  Nigeria WTT Contender Lagos
Michael Yeboah
-
-
Jamiu Ayanwale
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Adebowale Akinyemi
-
-
Francis Antwi
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Sola Oyetayo
-
-
Helmy Mahmoud
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Junhang Fei
-
-
Olayinka Oladipupo
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Abdulrahman Abdullahi
-
-
Emmanuel Commey
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Joshua Oladiran
-
-
Youde Kang
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Yaroslav Zhmudenko
-
-
Emmanuel Augustine
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
  Nigeria WTT Contender Lagos Women
Cecilia Akpan
-
-
Ester Abosede Akinsete
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Mojisola Suliat Ajibike
-
-
Kehinde Akinyinka
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید
سایت شرط بندی